Doelstelling

Wij bieden flexibele kantoor- en laboratoriumfaciliteiten voor bedrijven die onderzoek verrichten met name gericht op de ontwikkeling van medicijnen en vaccins.Door onderlinge contacten met collega-huurders stimuleren we de samenwerking tussen bedrijven die gevestigd zijn in het BioPartner Center. Collega bedrijven kunt u ontmoeten op de maandelijkse huurdersborrel (iedere 1e donderdag van de maand), op de jaarlijkse BBQ (begin juni) of op het nieuwjaars ontbijt.

Locaties

Gebouw 1

J.H. OORTWEG 21
2333 CH LEIDEN

Gebouw 2

J.H. OORTWEG 19
2333 CH LEIDEN

Gebouw 3

GALILEIWEG 8
2333 BD LEIDEN

Gebouw 4

ROBERT BOYLEWEG 4
2333 CG LEIDEN

Gebouw 5

DE LIMES 7
2342 DH OEGSTGEEST

Achtergrond informatie

Stichting BioPartner Academisch Bedrijven Centrum Leiden, kortweg BioPartner Center Leiden, is een stichting zonder winstoogmerk, voortgekomen uit een fusie tussen twee stichtingen. In 1984 werd de Stichting Academisch Bedrijven Centrum Leiden opgericht met steun van het Ministerie van Economische Zaken, de Gemeente Leiden, de Universiteit Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum. In 2002 werd de Stichting Life Science Incubator Leiden, geïnitieerd door het Ministerie van Economische Zaken vanuit BioPartner programma en gesteund door de Universiteit Leiden, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de gemeente Leiden. Medio 2007 fuseerden beiden stichtingen. BioPartner biedt kantoor- en laboratoriumruimte aan startende en groeiende ondernemers in de Life Sciences.
2021-03-09-15-29-26-unlock-jfif-paint-3d.png logo-hollandbio-member-200-1.png logo-ovbsp-03.png

Privacy verklaring