Welkom bij het BioPartner Center Leiden

Het BioPartner Center Leiden is een stichting die huisvesting biedt aan (door)startende life sciences bedrijven. Wij bieden  flexibele kantoor- en laboratoriumfaciliteiten voor bedrijven die onderzoek verrichten met name gericht op de ontwikkeling van medicijnen en vaccins.

 

Naast werkruimte bieden we de huurder ook een groot pakket aan faciliteiten. Door het leggen van onderlinge contacten met collega-huurders stimuleren we de samenwerking tussen de bedrijven die gevestigd zijn in het BioPartner Center. Hierdoor ontstaat een waardevol netwerk.


biopartnerleiden.nl - Nieuws

EU De bouw van de BioPartner Accelerator is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie

http://www.europarl.eu.int


BioPartner Center Leiden   J.H. Oortweg 21   2333 CH  Leiden   T: 071 3322000   @:info@biopartnerleiden.nl